Vanaf zondag 7 juni worden er in onze kerk weer weekendvieringen verzorgd, zij het onder de voorwaarde dat ENKEL DIGITAAL deze dienst kan worden gevolgd. De maximale bezetting tot 30 personen vinden wij te beperkt om tegemoet te kunnen komen aan de wens van onze parochianen. Vanaf 1 juli wordt dit maximaal aantal toegestane kerkgangers opgeschaald naar 100 . Dan kunnen we alle kerkgangers weer verantwoord welkom heten.