In het Parochienieuws  van de H. Pater Damiaanparochie en in de Digitale Nieuwsbrief van de H. Mariaparochie is bekend gemaakt dat er geen Goede Week- en Paasvieringen  zullen zijn.

Maar om te voorkomen dat er tijdens deze heilige dagen in het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’,  helemaal geen katholieke Lof klinkt voor de Heer,  willen de pastoor en zijn collega-pastores deze dagen tóch vieren en wel plaatsvervangend voor alle parochianen. Dit is de belangrijkste reden. De vieringen vinden plaats  in de parochiekerk van de H.Maria Magdalena te Goes. Parochianen worden  geacht daar niet bij aanwezig te zijn vanwege het besmettingsgevaar met het Corona-virus. Uitgezonderd zijn de assistenten die nodig zijn bij de vieringen. De vieringen zijn te volgen via www.kerkomroep.nl We hebben goede hoop dat de technische uitvoering toch goed zal lukken.

  • Dinsdag 31 maart 09.30 uur: Eucharistieviering.
  • Van dinsdag 31 maart tot en met donderdag 03 april van 10.00 uur tot 12.00 uur: brengen de Parochiekernen hun palmen naar het Pac., Zusterstraat 4 te Goes. Ook de Paaskaarsen kunnen dan aangeleverd worden. Dit kan ook nog van dinsdag 07 april tot en met donderdag 09 april.
  • Palmzondag van het lijden van de Heer: 05 april om 11.00 uur: Eucharistieviering waaronder palmwijding. Van 12.00 uur tot 13.00 uur kunnen parochiekernen gewijde palmtakken halen in de kerk.
  • Witte Donderdag 09 april om 19.00 uur: Instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.  
  • Goede Vrijdag 10 april om 19.00 uur: Lijden en sterven van de Heer. Digitaal worden door bisdommen en op www.rkkerk.nl  voorbeelden van kruiswegteksten aangeboden.
  • Paaszaterdag 11 april om 19.00 uur: Beperkte Paaswake met wijding van de Paaskaarsen en doopwater.
  • Eerste Paasdag 12 april 14.00 uur: Parochiekernen kunnen gewijde Paaskaarsen en doopwater ophalen. 
  • Aanbeveling: Wanneer de kerk is open gesteld kunnen de zondagsboekjes van Berne Heeswijk klaar liggen om mee te nemen.
  • Zondags om 10.00 uur Eucharistieviering op Kro-tv, door de week om 09.00 uur  op Radio Maria.