In elke organisatie zijn mensen actief die ervoor zorgen dat taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. In onze parochiekern is het merendeel vrijwilliger. Vaak zijn deze verenigd in een werkgroep. Elke werkgroep kent een contactpersoon, die rechtstreeks in verbinding staat met de vertegenwoordiger van de parochiekerncommissie.

Elke parochiekern heeft een afgevaardigde, die zitting heeft in het parochiebestuur. In principe hoeft deze contactpersoon geen deel uit te maken van de parochiekerncommissie. In onze kern is dat wel het geval. Richard Gielens is secretaris van de parochiekerncommissie, maar tevens ook bestuurslid van de Pater Damiaanparochie. Het parochiebestuur vergadert gemiddeld eens in de 4-6 weken te Goes.

Contactpersonen:

Doop:
Pastoraal Centrum Goes; Plonie Paree; tel. 0113-218610 of mail: pastorteam@zeelandnet.nl; kantooruren op di-wo-do-vr van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Eerste communievoorbereiding:

• Jeanine Heezemans (pastoraal werker). tel. 06-44024841; e-mail: jmaheezemans@xs4all.nl;
• Richard Gielens (contactpersoon parochiekern). info@rksheerenhoek.nl; tel. 06-22815618.
• R. van’t Westende-Rijk (contactpersoon basisschool Don Bosco). tel. 0113-250877 of mail: rwestende@skobscholen.nl

Overlijden / Teamwacht:
Plonie Paree-Oosthoek, teamassistente pastoraal team, tel. 0113-354055 of via teamwachttelefoon: 06-53637130 ( in principe overdag en ’s avonds bereikbaar), mail: plonieparee@kpnmail.nl

Hoofdkoster:
Henk Postema, Tel. 0113-354038 of mail: henkpostema@rksheerenhoek.nl

Kindvriendelijke vieringen:
Jozien Borgmeijer. tel. 0113-350780 of mail: jborgmeijer@kpnmail.nl

Liturgie:
Rianne Voet-Traas. tel. 0113-352669 of mail: kvoet@zeelandnet.nl

Lectoren:
Rianne Voet-Traas. tel. 0113-352669 of mail: kvoet@zeelandnet.nl

Bloemsiergroep:
Liesbeth Stokx-Poortvliet. tel. 0113-351950 of ronstokx@planet.nl

KOREN:

 • Dameskoor St. Ceacilia: Riet de Jonge-Martens, tel. 0113-350875.
 • Herenkoor St. Ceacilia: Rinus de Jonge, tel. 0113-351393
 • Gemengd koor Missicanto: Plonie Paree-Oosthoek, tel 0113-354055 of mail: plonieparee@kpnmail.nl
 • Kinderkoor Esperanto: Plonie Paree-Oosthoek, tel 0113-354055 of mail: plonieparee@kpnmail.nl
 • Organiste dames- en herenkoor: Jolanda Nagelkerke, tel. 0113-354038 of mail: henk.jolan@gmail.com
 • Dirigent dameskoor: Rinus Steenbakker, tel.0113-613187 of mail: rsteenb@zeelandnet.nl
 • Dirigente & organiste Missicanto & Esperanto: Jolanda Nagelkerke, tel. 0113-354038 of mail: henk.jolan@gmail.com


OVERIGEN:

 • ziekencommunie: Ria Hoogesteger-Geijs, tel 0113-351875 of mail: riwi44@zeelandnet.nl
 • ziekenbezoekgroep: Marlies Westdorp- van Damme; tel 0113-352387 of mail: famwest@zeelandnet.nl
 • misdienaars: Rianne Voet-Traas; tel. 0113-352669 of mail: kvoet@zeelandnet.nl
 • Caritas kern ‘s-Heerenhoek: Margreet Rentmeester-Drijdijk, tel. 0113-351425 of mail: fam.rentmeester@ziezo.biz
 • Parochienieuws redactielid kern ‘s-Heerenhoek: Plonie Paree-Oosthoek, tel 0113-354055 of mail: plonieparee@kpnmail.nl
 • Ledenadministratie: Rinus van ’t Westende, tel. 0113-352439 of mail: rwestende@zeelandnet.nl
 • Theresiahof : receptie: 0113-377471.
 • Rond de Kerk (wekelijks nieuwsblad); Richard Gielens, tel. 06-22815618 of info@rksheerenhoek.nl
 • Kerkradio/Kerk-TV: Richard Gielens, tel. 06-22815618 of info@rksheerenhoek.nl
foto-volgt-nog

Ton Oosthoek

Voorzitter

Hier een algemeen verhaal over o.a. geschiedenis (van werkzaamheden binnen de parochie), werkzaamheden, aanspreekpunt voor welke disciplines, etc, etc…

pasfoto-richard

Richard Gielens

Scretaris
Contact met Richard Gielens

Hier een algemeen verhaal over o.a. geschiedenis (van werkzaamheden binnen de parochie), werkzaamheden, aanspreekpunt voor welke disciplines, etc, etc…

foto-volgt-nog

Henk Postema

Kasbeheerder

Hier een algemeen verhaal over o.a. geschiedenis (van werkzaamheden binnen de parochie), werkzaamheden, aanspreekpunt voor welke disciplines, etc, etc…

foto-volgt-nog

Wim Hoogesteger

Lid gebouwen

Hier een algemeen verhaal over o.a. geschiedenis (van werkzaamheden binnen de parochie), werkzaamheden, aanspreekpunt voor welke disciplines, etc, etc…