In elke organisatie zijn mensen actief die ervoor zorgen dat taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. In onze parochiekern is het merendeel vrijwilliger. Vaak zijn deze verenigd in een werkgroep. Elke werkgroep kent een contactpersoon, die rechtstreeks in verbinding staat met de vertegenwoordiger van de parochiekerncommissie.

Elke parochiekern had vroeger een afgevaardigde, die zitting had in het parochiebestuur, maar dat principe is verlaten. Nu heeft elk bestuurslid een takenportefeuille waarvoor hij verantwoordelijk is.

Richard Gielens is secretaris van de parochiekerncommissie, maar tevens ook bestuurslid van de Pater Damiaanparochie. Het parochiebestuur vergadert gemiddeld eens in de 4-6 weken in de Magdalenzaal van de parochiekern Goes

Contactpersonen: zie ook parochiekerngids

Beheer en administratie kerkhof:

Wim Hoogesteger (tel. 06-53181408) of Henk Postema ( tel. 06-23513816) of mail: begraafplaatssheerenhoek@gmail.com

Doop:
Pastoraal Centrum Goes;  tel. 0113-218610 of mail: pastorteam@zeelandnet.nl; kantooruren op di-wo-do-vr van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Eerste communievoorbereiding:

• Alida van Veldhoven (pastoraal werkster/teamleider) mail: alidavanveldhoven@gmail.com of tel. 06-29373102
• Richard Gielens (contactpersoon parochiekern). info@rksheerenhoek.nl; tel. 06-22815618.
• Rita van ’t Westende-Rijk( directeur Don Bosco). tel. 0113-350877 of mail: rwestende@prisma-scholen.nl

Overlijden / Teamwacht:
Via teamwacht telefoon: 06-53637130 ( bereikbaar tussen 08.00 uur en 20.00 uur) 

Hoofdkoster:
Henk Postema, Tel. 06-23513816 of mail: hendrik.postema@gmail.com

kosters:

Kees Rentmeester (zaterdag/ rouwdiensten)

Mattie Vermue

Misintenties:

Nel de Winter-Roks, tel. 0113-351852/ mail: winro@zeelandnet.nl

Kindvriendelijke/ speciale vieringen:
Richard Gielens, tel. 06-22815618 of mail: info@rksheerenhoek.nl

Liturgie: contactpersoon
Rianne Voet-Traas. tel. 0113-352669/ 06-27212028 of mail: kvoet@zeelandnet.nl

Lectoren:

Ria Hoogesteger- Geijs

Rinus de Jonge

Jo Rentmeester- Beulens

Rianne Voet-Traas

Rinus van ’t Westende

Bloemsiergroep:
Marianne van den Bos, tel. 06-37294716 of mail dik.vdbos@zeelandnet.nl>

KOREN:

 • Dameskoor St. Ceacilia: Gerda Raas-Knuit, tel. 0118-637279 of 06-51363249.
 • Herenkoor St. Ceacilia: Jolanda Nagelkerke, tel. 06-18941116 of mail: henk.jolan@gmail.com
 • Gemengd koor Missicanto: Plonie Paree-Oosthoek, tel 0113-354055 of mail: plonieparee@kpnmail.nl
 • Organiste dames- en herenkoor: Jolanda Nagelkerke, tel. 06-18941116 of mail: henk.jolan@gmail.com
 • Dirigente & organiste Missicanto: Jolanda Nagelkerke, tel. 0113-354038 of mail: henk.jolan@gmail.com


OVERIGEN:

 • ziekencommunie: Ria Hoogesteger-Geijs, tel 0113-351875 of mail: riwi44@kpnmail.nl
 • ziekenbezoekgroep: Marlies Westdorp- van Damme; tel 0113-352387 of mail: famwest@zeelandnet.nl
 • misdienaars: Rianne Voet-Traas; tel. 0113-352669 of mail: kvoet@zeelandnet.nl
 • Caritas kern ‘s-Heerenhoek: Margreet Rentmeester-Drijdijk, tel. 0113-351425 of mail: fam.rentmeester@ziezo.biz
 • Parochienieuws redactielid kern ‘s-Heerenhoek: Plonie Paree-Oosthoek, tel 0113-354055 of mail: plonieparee@kpnmail.nl
 • Ledenadministratie: Rinus van ’t Westende, tel. 0113-352439 of mail: rwestende@zeelandnet.nl
 • Theresiahof : receptie: 0113-377471.
 • Rond de Kerk (wekelijks nieuwsblad); Richard Gielens, tel. 06-22815618 of info@rksheerenhoek.nl
 • Kerkradio/Kerk-TV: Richard Gielens, tel. 06-22815618 of info@rksheerenhoek.nl; aansluiting zendkastjes: Kees Rentmeester, tel. 06-10170143.

Ton Oosthoek

Voorzitter
Contact met Ton Oosthoek

1952- geboren te Ovezande, maar al meer dan veertig jaar woonachtig in ‘s-Heerenhoek, waar hij diverse functies bekleedt in verenigingen.

In het oog springend:

 • voorzitter Carnavalsstichting ‘de Koenkelpot’
 • gemeenteraadslid gemeente Borsele
 • voorzitter parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek

 

Richard Gielens

Scretaris
Contact met Richard Gielens

Hier een algemeen verhaal over o.a. geschiedenis (van werkzaamheden binnen de parochie), werkzaamheden, aanspreekpunt voor welke disciplines, etc, etc…

Henk Postema

Kasbeheerder

Hier een algemeen verhaal over o.a. geschiedenis (van werkzaamheden binnen de parochie), werkzaamheden, aanspreekpunt voor welke disciplines, etc, etc…

Wim Hoogesteger

Lid gebouwen

Hier een algemeen verhaal over o.a. geschiedenis (van werkzaamheden binnen de parochie), werkzaamheden, aanspreekpunt voor welke disciplines, etc, etc…