Pastoraal team:

Een kerk kan enkel functioneren wanneer er mensen in dienst zijn die bijzondere taken mogen en kunnen verrichten. Naast een grote groep vrijwilligers kennen we ook betaalde krachten: de professionals, die uit hoofde van hun functie en gecertificeerde bekwaamheden in diensten en vieringen mogen voorgaan.

Het Pastoraal Team is door mgr J. Liesen, bisschop van Breda, aangesteld voor het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, dat bestaat uit de Heilige Mariaparochie op Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Het Pastoraal Team bestaat uit vier personen. Fons van Hees ( 1950) is – als eindverantwoordelijke priester – sinds 1 juli 2018 de pastoor van de Heilige Mariaparochie, maar ook pastoor met diezelfde verantwoordelijke functie  in de Heilige Pater Damiaanparochie sinds 1 september 2013.

i.v.m. het ziek zijn van pastoor Fons van Hees is Vicaris Paul Verbeek tijdelijk de eindverantwoordelijke priesterDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is paul-verbeek.jpg

Afbeeldingsresultaat voor Fons van Hees

We mogen spreken van een zeer groot werkterrein; feitelijk van oost naar west gezien: Rilland tot en met Vlissingen.

Het streven is om maandelijks minimaal eenmaal voor te kunnen gaan in de diensten in de H. Mariaparochie te Walcheren en de overige weekenden beschikbaar te zijn in de Pater Damiaanparochie, die uit acht parochiekernen bestaat.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is thaddy-de-deckere.jpg Thaddy de Deckere  pater van Mill Hill (1959)
Missionaire kerk, huisbezoek, ziekenzalving/biecht Thaddy de Deckere. Tot priester gewijd op 7 september 1991. Hij werkte o.a, in India aan de opleiding van Indiase missionarissen. In 2010 kwam de Deckere terug nar Europa en maakte toen deel uit van het hoofdbestuur van de congregatie. In 2020 kwam je als priester naar de H. Pater Damiaan parochie  en de H. Maria parochie Walcheren.

Afbeeldingsresultaat voor ria mangnus

Ria Mangnus 1960 is pastoraal werker, maar vooral werkzaam in de Heilige Mariaparochie van Middelburg/Vlissingen. Met name het ouderenpastoraat heeft haar warme belangstelling.

This image has an empty alt attribute; its file name is alida.jpgAlida van Veldhoven (1966) is sinds september 2019 werkzaam op Walcheren, Schouwen-Duiveland en de Bevelanden als pastoraal werkster/teamleider in de Heilige Mariaparochie Walcheren en in de Heilige Pater Damiaanparochie, het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’. Zij werkte elf jaar in het bisdom Breda, in onder andere de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom en de Sint Elisabethparochie in Raamsdonkveer. Haar installatie vond plaats op 15 september 2019 in de in de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Vlissingen. Naast algemene pastorale taken zal ze bijzondere aandacht geven aan het pastoraat voor jonge gezinnen en aan de diaconie. Ook de voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel behoren tot haar taken.

Het team wordt tijdelijk versterkt door pastor Geerten Kok; hij is ook teamleider ad interim van het pastorale team en werkt in deeltijd in onze beide parochies. Sinds september 1983 is hij als pastoraal werker in het bisdom Breda actief.Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is geerten-kok.jpg

Het team wordt voor het werk in beide parochies administratief ondersteund door Ria Boonman-VermueDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Ria-Boonmanaangepast-726x1024.jpg en Leny Rijk-Rijk Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Leny-Rijkaangepast-726x1024.jpgHet secretariaat is gevestigd in het pastoraal centrum te Goes, Zusterstraat 4 en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00- 12.00 uur.

Emeriti

Onder deze naam verstaan we pastores die na jaren actieve dienst te kennen hebben gegeven het rustiger aan te willen doen (pensioen), maar toch betrokken willen blijven bij het voorgaan in diensten en vieringen.

This image has an empty alt attribute; its file name is tom-brooijmans.pngTom Brooijmans: (1939) geboren in de gemeente Hoofdplaat, maar vanaf zijn tiende opgegroeid in het West-Brabantse Nieuw-Vossemeer. Hij werd op 12 juni 1965 door mgr. De Vet ( bisschop van Breda) tot priester gewijd en door diezelfde bisschop in Vlissingen benoemd als kapelaan. Zijn eerste taak was het geven van lessen levensbeschouwing op ULO-scholen te Vlissingen, maar in 1974 werd hij godsdienstleraar en schoolpastor van het Willibrordcollege te Goes. Vanaf 1989 combineerde hij deze taken met het teamleiderschap van het pastorale team op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Na het overlijden van pastoor Kroon ( 1996) werd hij eerst verantwoordelijke pastor in onze parochie. In 2004 ging hij met emeritaat na een zeer druk bezochte viering in onze kerk.

Hij bleef erg betrokken en actief; werd na zijn 40-jarig priesterjubileum in 2005 nog gevraagd als parochie-administrator in Zeeuws-Vlaanderen en bleef nog lange tijd voorgaan in diensten en vieringen in onze regio.

Zijn gezondheid deed hem inzien dat hij gas moest terugnemen; zijn 50-jarig priesterjubileum in 2015 te Lewedorp maakte hem dankbaar. Hij is op beperkte schaal nog actief.

Harrie Buijssen ( 1928) van oorsprong Limburger ( Horst aan de Maas); ging via het klein-seminarie van de Paters van de Heilige Harten naar Sint Oedenrode, naar het groot-seminarie van dezelfde congregatie tussen 1948-1954 naar Valkenburg en werd in 1953 tot priester gewijd door bisschop Lemmens (Roermond). Hij kreeg de opdracht Duitse taal en letterkunde te studeren aan de universiteit van Nijmegen; promoveerde in 1966 en was tussen 1961 en 1964 leraar Duits aan het klein-seminarie te Sint OedenrodeDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_1982-768x1024.jpg

In 1964 werd hij leraar Duits aan het St. Willibrordcollege te Goes, maar verzorgde daarnaast vanaf 1965 ook kerkdiensten in ‘de Kraaijert’ te Lewedorp.

Tussen 1980 en 2001 schreef hij regelmatige artikelen in de rubriek ‘Stemmen uit de kerken’ ( later Levensbeschouwing) in de PZC.

Hij was actief als redactielid van het Bisdomblad Breda en doceerde ook de Cursus Theologische Verdieping in Goes.

In 1985 werd hij priester van het bisdom Breda; in 1987 nam hij afscheid als leraar van Sint W.C te Goes en is sinds die tijd vooral werkzaam geweest als zielzorger in onze regio.

IN 2018 vierde hij zijn 65-jarig priesterjubileum te Goes.

This image has an empty alt attribute; its file name is paul-de-maat.jpegPaul de Maat was tot 1 juli pastoor van de Heilige Mariaparochie in Walcheren (Vlissingen-Middelburg). Op eigen verzoek nam hij afscheid, maar wilde als emeritus-pastor wel blijven functioneren en voorgaan in vieringen in de beide parochiekerken van Walcheren.