Financiën
Geldzaken dienen uiterst zorgvuldig en nauwkeurig te worden uitgevoerd. Onder leiding van de kasbeheerder van ons parochiekernbestuur zijn slechts enkelen bevoegd om met gelden van de kerk om te gaan. Vanuit het bisdom Breda vindt regelmatig overleg en controle plaats in overleg met de penningmeester van het parochiebestuur van de Pater Damiaanparochie (dhr. André Rijk).

Contactpersoon: dhr. Henk Postema, tel. 0113-354038

Rabobanknummer:  Pater Damiaan inzake parochiekern’s-Heerenhoek:NL65 RABO01285.96538.