Financiën
Geldzaken dienen uiterst zorgvuldig en nauwkeurig te worden uitgevoerd. Onder leiding van de kasbeheerder van ons parochiekernbestuur zijn slechts enkelen bevoegd om met gelden van de kerk om te gaan. Vanuit het bisdom Breda vindt regelmatig overleg en controle plaats in overleg met de penningmeester van het parochiebestuur van de Pater Damiaanparochie (dhr. André Rijk).

Contactpersoon: dhr. Henk Postema, tel. 06-22390553

Rabobanknummer:  Pater Damiaan 

inzake kern ‘s-Heerenhoek: NL65 RABO 01285.96.538

vermeld altijd uw postcode en naam bij alle betalingen om verwarring te voorkomen.

sinds 2019 is de ING-rekening opgeheven en wordt niet benut voor bankzaken.