Soms kan een mens pas inschatten hoe intensief een arbeidsproces is geweest, wanneer men er in detail naar kan kijken. Met de telelens kan dat…