ACTIE KERKBALANS HELPT KERKEN WEER OPBOUWEN

april 2022

In de afgelopen tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk-zijn. Creatieve en digitale oplossingen voor vieringen en ‘omzien naar elkaar’ hebben financieel veel van kerken gevraagd. De coronamaatregelen hebben veel kerken, dus ook de onze, veel inkomsten ‘gekost’, omdat collectes en misintenties niet gelezen konden worden, of werden uitgesteld.

Nu coronamaatregelen sterk zijn verminderd, proberen we weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.

Met Actie Kerkbalans vragen vier kerkgenootschappen hun leden ieder jaar om een bijdrage voor de eigen kerk. Dat zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. De afgelopen anderhalf jaar was ook voor deze kerken een ingewikkelde tijd.

“Het omzien naar elkaar is onder kerkgangers een van de belangrijkste waarden van kerk-zijn”, zegt Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “Onze parochies en gemeenten hebben ongekende veerkracht en creativiteit laten zien om die waarde ook op afstand invulling te geven. Op allerlei manieren is contact gezocht met kerkleden om hen pastoraal en waar nodig diaconaal te steunen in de crisistijd.”

Kerkleden wordt om extra bijdrage gevraagd
Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn brachten extra kosten met zich mee, die parochies en gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening namen. Tegelijk kwam er bijna anderhalf jaar lang juist minder geld binnen omdat er niet gecollecteerd kon worden tijdens vieringen of diensten. Daarbij vielen ook inkomsten uit bijvoorbeeld zaalverhuur weg. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans vanaf 1 juni 2021 de vier kerkgemeenschappen met een extra fondsenwervingsactie. Onder het motto ‘Houd elkaar vast’ worden kerkleden gevraagd een extra bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Met deze financiële steun kunnen kerken de onderlinge nabijheid invulling blijven geven.

GiVT is een moderne vorm van collecteren. Via een QR-code kunt u makkelijk en vanuit uw eigen woning gelden doneren aan onze kerk. Als uw telefoon over een QR-app beschikt, gaat alles vanzelf. Vindt u het te ingewikkeld, of wilt u meer weten? Laat het ons weten via een mailtje of telefoontje naar Richard Gielens, secretariaat: 06-22815618 of mail: info@rksheerenhoek.nl