In onze parochiekerk is normaliter elk weekend een viering.

Bij beschikbaarheid van een priester is deze viering altijd eucharistieviering. Indien een pastoraal werker of lid van de liturgische werkgroep voorgaat, kan er enkel sprake zijn van een viering van Woord en Communie.