De parochiekern ‘s-Heerenhoek mag de organisatie van de Pater Damiaanviering 2017 voor haar rekening nemen.

Met het thema’ een klein mens met een groot hart’ willen we de persoon Pater Damiaan centraal stellen. Zijn strijd tegen melaatsheid zetten we die dag voort door een collecte te houden voor het Leprafonds.

De eucharistieviering die om 10.00 uur begint in de H. Willibrorduskerk zal worden voorgegaan door het pastorale team. Leden uit verschillende koren van onze parochiekernen zingen Spaanse misgezangen, om de warme sfeer van het werkterrein ( Molokai/Hawai) van Pater Damiaan te benadrukken.molokai_map

Ook aan de kinderen wordt gedacht: eigen werkvormen in de kindernevenruimte zorgen ervoor dat ook zij een eigen bijdrage kunnen leveren aan deze viering.

Na de viering is er ruimte en tijd voor gesprek en ontmoeting. Het is alleen nog maar te hopen dat de weergoden ons die zondagmorgen gunstig gezind zijn, zodat alle kerkgangers uit alle kernen dit jaarlijkse parochiefeest een warm tot tropisch hart blijven toedragen en met plezier terugdenken aan die gezellige oktoberzondag.