bolsius-herdenkingslichtenOp maandag 2 november is er om 19.00 uur een speciale herdenkingsdienst in onze kerk. Alle overledenen in de periode tussen 1 november 2019 en 1 november 2020 worden met name genoemd en herdacht. Door het plaatsen van een lichtje houden we de herinnering aan hen levend. Voorganger in deze Allerzielenviering is nog niet bekend.

Ook zij die in de afgelopen jaren overleden zijn worden die avond herdacht. U kunt hiervoor een speciale misintentie aanvragen via mevrouw Nel de Winter-Roks ( tel. 0113-351872) of via mail winro@zeelandnet.nl

Na afloop van deze dienst, die muzikaal verzorgd wordt door het dames- en herenkoor, kunt u het kerkhof bezoeken, dat speciaal voor u verlicht zal worden. Herdenkingslichtjes worden in het mortuarium gratis uitgereikt, zodat u via dit gebouw rechtstreeks naar de graven van uw dierbaren kunt lopen.

Er is die avond een speciale collecte, die besteed wordt aan het onderhoud van het kerkhof.