Geen categorie

4 Items

Heilige van de dag

door Richard Gielens

Wilt u meer achtergrondinformatie over heiligen, die we kennen uit ons kerkelijk leven? Kijk dan eens naar onderstaande link. Onder de rubriek ‘historie parochie ‘s-Heerenhoek vindt u ook meer informatie over het kerkelijk jaar. https://rkliturgie.nl/kerkelijk-jaar/heilige-van-de-dag

weekendvieringen

door Richard Gielens

Vanaf 25 maart 2022 zijn alle maatregelen ten aanzien van Corona vervallen en kan men zonder mondmasker of de 1,5 meter maatregel de kerk weer bezoeken. We hebben er begrip voor, als u toch nog enige voorzichtigheid betracht. Rooster van diensten: In principe zijn de kerkdiensten in het weekend als volgt geregeld: eerste weekend van […]

protocol inzake vieringen

door Richard Gielens

Vanaf 25 maart 2022 gelden andere voorschriften en regels aangaande vieringen en diensten in alle kerken binnen onze parochie. -zie onder actueel nieuws.

paasbrief bisdom Breda

door Richard Gielens

Normaliter wordt de paasbrief voorgelezen en uitgereikt tijdens de vieringen in de Goede Week. Deze mogelijkheid wordt ons nu ontnomen door het verbod op vieringen vanwege Corona. Vandaar dat we de paasbrief nu digitaal beschikbaar stellen. Aan het begin van de Goede Week, richt bisschop Liesen zich met een brief aan alle gelovigen van het […]