Geen categorie

7 Items

weekendvieringen

door Richard Gielens

Vanaf zondag 7 juni worden er in onze kerk weer weekendvieringen verzorgd, zij het onder de voorwaarde dat ENKEL DIGITAAL deze dienst kan worden gevolgd. De maximale bezetting tot 30 personen vinden wij te beperkt om tegemoet te kunnen komen aan de wens van onze parochianen. Vanaf 1 juli wordt dit maximaal aantal toegestane kerkgangers […]

protocol inzake vieringen

door Richard Gielens

Vanaf 1 juni gelden andere voorschriften en regels aangaande vieringen en diensten in alle kerken binnen onze parochie. -zie onder actueel nieuws.

Heilige van de dag

door Richard Gielens

Wilt u meer achtergrondinformatie over heiligen, die we kennen uit ons kerkelijk leven? Kijk dan eens naar onderstaande link. Onder de rubriek ‘historie parochie ‘s-Heerenhoek vindt u ook meer informatie over het kerkelijk jaar. https://rkliturgie.nl/kerkelijk-jaar/heilige-van-de-dag

preek Beloken Pasen

door Richard Gielens

‘Vrede, zei Jezus tegen zijn leerlingen.‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie’.En na die woorden ademde Hij over hen.‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.( Lees ook Johannes 20,19-31)overweging bij dit zondags evangelieDe (on-)gelovige ThomasKunnen we de verrijzenis van Jezus zo maar voor waar aannemen?Twijfels zijn in dit geval toch wel normaal?Wanneer je […]

paasbrief bisdom Breda

door Richard Gielens

Normaliter wordt de paasbrief voorgelezen en uitgereikt tijdens de vieringen in de Goede Week. Deze mogelijkheid wordt ons nu ontnomen door het verbod op vieringen vanwege Corona. Vandaar dat we de paasbrief nu digitaal beschikbaar stellen. Aan het begin van de Goede Week, richt bisschop Liesen zich met een brief aan alle gelovigen van het […]

kerk open succes

door Richard Gielens

Op woensdag 1 april was onze kerk voor de eerste keer opengesteld tussen 19.00-20.00 uur. Onze verwachtingen waren laag, omdat we geen idee hadden of mensen hiervan gebruik gingen maken. Jawel! 13 personen bezochten de kerk voor gebed en verdieping. De gebedenboekjes werden gebruikt voor inspiratie. de daarop volgende weken; woensdag 8 april: palmtakken lagen […]

uitnodiging voor kinderen

door Richard Gielens

vanaf Palmzondag, 5 april, gaat kapelaan Jochem van Velthoven elke avond om 19 uur/zeven uur live op de facebookpagina: www.facebook.com/gezinspastoraat een uitzending verzorgen. Hij leest een verhaal voor dat te maken heeft met het ‘evangelie’ van de dag (Bijbelverhaal over Jezus). Kinderen kunnen dan antwoord geven, of berichten sturen, met gebedjes, tekeningen of hun mening. […]