Algemene Nieuwsberichten

1 Item

Actie Kerkbalans

door Richard Gielens

ACTIE KERKBALANS HELPT KERKEN WEER OPBOUWEN april 2022 In de afgelopen tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk-zijn. Creatieve en digitale oplossingen voor vieringen en ‘omzien naar elkaar’ hebben financieel veel van kerken gevraagd. De coronamaatregelen hebben veel kerken, dus ook de onze, veel inkomsten ‘gekost’, omdat collectes en misintenties niet […]