Tot en met Pinksteren voorzien we voorlopig GEEN mogelijkheden tot vieringen…

kerkleiding adviseert…

De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pinksteren nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Lees onderstaand protocol dat vanaf 1 juni van kracht zal zijn.

We moeten ervoor oppassen alleen somber gestemd te zijn en te denken dat er geen aanwas meer kan/zal komen vanuit de jongere generaties. Als gemeenschap zullen we op verschillende manieren contacten moeten zoeken en onderhouden met hen die toch die verbinding met de kerk blijven zoeken. In eerste instantie zijn dat jonge gezinnen met dopelingen en/of toekomstige communicanten. Vervolgens ligt er een taak bij ons voor vormelingen/jongeren die op eigen wijze tegen kerk & geloof aankijken. ‘Roep en er zal worden opengedaan’ lijkt moeilijker dan het is, maar we mogen niet wanhopen!

Namens het pastoraal team wens ik ons allemaal een goed uithoudingsvermogen om deze periode te doorstaan. Mag de Heer ons daarin bijstaan en bemoedigen.

Fons van Hees, pastoor