Vanaf heden zijn er weer kerkdiensten mogelijk in onze kerk!

Vanaf 12 juli zijn de meeste kerken in onze parochie weer open voor diensten en vieringen.

De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook nu nog aanvullende maatregelen te treffen. Ook vanuit parochiebestuur en parochiekerncommissie zien we erop toe dat deze voorzorgsmaatregelen stipt worden nageleefd.

Lees onderstaand protocol dat vanaf 10 juli van kracht is

We moeten ervoor oppassen alleen somber gestemd te zijn en te denken dat er geen aanwas meer kan/zal komen vanuit de jongere generaties. Als gemeenschap zullen we op verschillende manieren contacten moeten zoeken en onderhouden met hen die toch die verbinding met de kerk blijven zoeken. In eerste instantie zijn dat jonge gezinnen met dopelingen en/of toekomstige communicanten. Vervolgens ligt er een taak bij ons voor vormelingen/jongeren die op eigen wijze tegen kerk & geloof aankijken. ‘Roep en er zal worden opengedaan’ lijkt moeilijker dan het is, maar we mogen niet wanhopen!

Hoe reserveren?

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/07/schema-reserveren-en-aanmelden-per-10-juli-2020.pdf

Namens het pastoraal team wens ik ons allemaal een goed uithoudingsvermogen om deze periode te doorstaan. Mag de Heer ons daarin bijstaan en bemoedigen.

Fons van Hees, pastoor