Posts by Richard Gielens

7 Items

extra actie Kerkbalans

door Richard Gielens

EXTRA ACTIE KERKBALANS HELPT KERKEN WEER OPBOUWEN 1 juni 2021 In de afgelopen tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk-zijn. Creatieve en digitale oplossingen voor vieringen en ‘omzien naar elkaar’ hebben financieel veel van kerken gevraagd. Met steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht, start Actie Kerkbalans een extra actie […]

weekendvieringen

door Richard Gielens

Vanaf 28 april 2021 is de avondklok vervallen en derhalve kunnen ook weer later op de avond vieringen worden toegestaan Het maximale aantal kerkbezoekers wordt vanaf 1 mei 50 personen, maar wij vragen u vooralsnog te reserveren. Dit kan via mail: nfo@rksheerenhoek.nl of telefonisch 0622815618. Voor het rooster van de weekendvieringen verwijzen wij u naar […]

protocol inzake vieringen

door Richard Gielens

Vanaf 5 juni 2021 gelden andere voorschriften en regels aangaande vieringen en diensten in alle kerken binnen onze parochie. -zie onder actueel nieuws.

Heilige van de dag

door Richard Gielens

Wilt u meer achtergrondinformatie over heiligen, die we kennen uit ons kerkelijk leven? Kijk dan eens naar onderstaande link. Onder de rubriek ‘historie parochie ‘s-Heerenhoek vindt u ook meer informatie over het kerkelijk jaar. https://rkliturgie.nl/kerkelijk-jaar/heilige-van-de-dag

preek van het weekend

door Richard Gielens

Zondag 23 mei 2021 – Hoogfeest van Pinksteren 1e lezing: Hand.2,1-112e lezing: 1Kor.12,3b 7.12-13 of Gal.5,16 25Evangelie: Joh.20,19-23 of Joh.15,26-27;16,12-15   In de juiste taal over God spreken Wie zich tegenwoordig verstaanbaar wil maken in een vreemde taal hoeft niet meer een intensieve taalcursus te volgen in Vught. Een Nederlandse tekst is binnen enkele seconden […]

paasbrief bisdom Breda

door Richard Gielens

Normaliter wordt de paasbrief voorgelezen en uitgereikt tijdens de vieringen in de Goede Week. Deze mogelijkheid wordt ons nu ontnomen door het verbod op vieringen vanwege Corona. Vandaar dat we de paasbrief nu digitaal beschikbaar stellen. Aan het begin van de Goede Week, richt bisschop Liesen zich met een brief aan alle gelovigen van het […]

uitnodiging voor kinderen

door Richard Gielens

Zaterdag 22 mei zullen de kinderen die komende maandag ( Tweede Pinksterdag 24 mei) hun Eerste Heilige Communie doen, helpen bij de eucharistieviering, waarin pater Thaddy voorgaat. De kinderen hebben die middag hun generale repetitie voor de communieviering op maandag om 12.00 uur tussen 16.30 – 17.30 uur. Daarna vieren ze samen de maaltijd in […]